gallery 2
Energy Greece - Ενεργειακή Τεχνική - E-shop

Ενεργειακές Υπηρεσίες

Ενεργειακές ΥπηρεσίεςΠιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ)Εκμετάλλευση ΑΠΕ
img

Η Ενεργειακή Τεχνική, έχοντας πολυετή εμπειρία στην παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, είναι συνεχώς δίπλα στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, προσφέροντάς τους υψηλό επίπεδο ασφάλειας και τεχνογνωσίας.

Στην Ενεργειακή Τεχνική διαθέτουμε το πλέον καταρτισμένο προσωπικό και τις αντίστοιχες ομάδες μηχανικών, οι οποίοι είναι οι αρμόδιοι για τις ενεργειακές υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για κάθε επιχείρηση ή βιομηχανία.

Η Ενεργειακή Τεχνική αποτελεί την πρώτη αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση ESCO ( Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών) στην Ελλάδα. Στα πλαίσια της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, τα έργα που ενδεχομένως να προκύψουν από την ενεργειακή επιθεώρηση μπορούν να πραγματοποιηθούν με Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ESCO).

Τί είναι το ΠΕΑ;

Σύμφωνα με το Νόμο Ν4122/2013 και Ν4409/2016, το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) ή άλλον φορέα που αυτό ορίζει, το οποίο περιλαμβάνει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας και τιμές αναφοράς, όπως ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης.

Το ΠΕΑ επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ή στους ενοικιαστές του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοσή του. Είναι δυνατόν να περιλαμβάνει και πρόσθετες πληροφορίες, όπως η ετήσια πραγματική κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, και το ποσοστό συμμετοχής της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη συνολική κατανάλωση ενέργειας.

Το ΠΕΑ είναι δεκαετούς ισχύος κατ' ανώτατο όριο. Εάν στο κτίριο ή στην κτιριακή μονάδα γίνει ριζική ανακαίνιση πριν παρέλθει το διάστημα των δέκα (10) ετών, η ισχύς του ΠΕΑ λήγει κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της ανακαίνισης.

Υποχρέωση για έκδοση ΠΕΑ

 • Ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου (διαμέρισμα, κατάστημα) ανεξαρτήτως εμβαδού
 • Για κάθε πώληση – αγορά ενιαίου ή τμήματος κτιρίου (διαμέρισμα, κατάστημα) ανεξαρτήτως εμβαδού
 • Με την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου
 • Για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον

Υποχρέωση για έκδοση ΠΕΑ

Το ΠΕΑ περιλαμβάνει συστάσεις οικονομικά συμφέρουσες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας. Αυτές οι συστάσεις μπορεί να είναι:

 • μέτρα που λαμβάνονται σε σχέση με τη ριζική ανακαίνιση του κελύφους ή των τεχνικών συστημάτων του κτιρίου και
 • μέτρα για μεμονωμένα στοιχεία κτιρίου ανεξάρτητα από ριζική ανακαίνιση του κελύφους ή των τεχνικών συστημάτων του κτιρίου

Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ)

Διαδικασία για την υλοποίηση των Έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας:

 

 • Η διαδικασία που ακολουθείται ορίζει μία αρχική συνάντηση, κατά την οποία υλοποιείται ο προκαταρκτικός έλεγχος και φτάνουμε σε συμφωνία για τη διαδικασία του ελέγχου.
 • Στη συνέχεια, ακολουθεί η συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων: λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και νερού, αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια και λοιπά στοιχεία.
 • Απαιτούμενη είναι η αυτοψία των εγκαταστάσεων και η μελέτη αυτών, προκειμένου να πραγματοπoιηθεί η διενέργεια των ενεργειακών ελέγχων και να αξιολογηθούν οι προτάσεις.

Τα οφέλη στην ενεργειακή απόδοση της επιχείρησης

 

Χρήση ΙοΤ πλατφόρμας

Η διαδικασία της ενεργειακής παρακολούθησης πραγματοποιείται με τη χρήση IοΤ πλατφόρμας, αφού η Ενεργειακή Τεχνική υποστηρίζει τις καινοτόμες διαδικασίες και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών.

Έτσι, οι Πελάτες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και αυτοί σε πραγματικό χρόνο τις μετρήσεις και τα δεδομένα των εγκαταστάσεών τους.

 

 
img

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η Ενεργειακή Τεχνική στηρίζει και προωθεί τις ήπιες μορφές ενέργειας, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Ανάγκη για χρήση ΑΠΕ:

 • συνεχείς ανατιμήσεις ηλετρικού ρεύματος
 • εταιρικοί στόχοι για "πράσινη ταυτότητα"
 • ανάγκη για μείωση λειτουργικών εξόδων που αφορούν στην ενεργειακή κατανάλωση

Μαζί μπορούμε να βρούμε λύσεις για τη βέλτιστη διαχείριση του κόστους ενέργειας στην επιχείρησής σας..

Φωτοβολταικά

Στην Ενεργειακή Τεχνική δίνουμε τη δυνατότητα εγκατάστασης και συντήρησης Φ/Β συστημάτων στις εγκαταστάσεις σας.

Είδη Φ/Β συστημάτων:

 • επί εδάφους(ground-mounted solar panels)
 • επί στέγης (rooftop solar panels)

Με την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων, έχετε τα εξής αξιοσημείωτα πλεονεκτήματα για την επιχείρησή σας:

 • Τα Φ/Β συστήματα εξασφαλίζουν σημαντικό ποσό της ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία της επιχείρησής σας
 • Μειώνεται σημαντικά η ενέργεια που απαιτείται να αγοραστεί από το δίκτυο
 • Με τον Ενεργειακό Συμψηφισμό (Net Metering) ελαχιστοποιούνται οι οικονομικές επιπτώσεις από τις ανατιμήσεις ηλεκτρικού ρεύματος, άρα έχετε μεγάλη εξοικονόμηση.

Σχηματικά, ο τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Συστήματα αυτόνομης ηλεκτροδότησης

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και με το συνεχώς ανοδικό κόστος της ενέργειας σε κάθε μορφή της, τα συστήματα αυτόνομης ηλεκτροδότησης (ΣΑΗ) είναι πλέον μια πολύ αξιόπιστη και ποιοτική λύση, ενδιαφέρουσα και από οικονομικής πλευράς, την οποία θα πρέπει να εξετάσει πολύ προσεκτικά ο ενδιαφερόμενος.

Η αυτόνομη ηλεκτροδότηση διαφέρει σημαντικά από τις εφαρμογές διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων και απαιτεί πολύ υψηλότερο επίπεδο τεχνογνωσίας και εμπειρίας στην επιλογή του εξοπλισμού, στην ρύθμιση και στην εγκατάσταση. Επίσης,  κάθε σύστημα αυτόνομης ηλεκτροδότησης πρέπει να σχεδιάζεται βάσει των απαιτήσεων της κάθε ξεχωριστής εφαρμογής ώστε να επιτυγχάνει βέλτιστη απόδοση για την συγκεκριμένη ανάγκη.

Η σύγχρονη τεχνολογία έχει εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε ένα σωστά σχεδιασμένο σύστημα αυτόνομης ηλεκτροδότησης μπορεί να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια με ποιότητα και αξιοπιστία ανώτερη από αυτή του δημοσίου δικτύου παροχής. Μπορεί επίσης να παρέχει ισχύ ικανή να τροφοδοτήσει από ένα εξοχικό σπίτι με βασικές ανάγκες μέχρι μια βιομηχανική μονάδα ή έναν ολόκληρο οικισμό. Και όλα αυτά με εξοπλισμό με μεγάλη διάρκεια ζωής (άνω των 10 - 15 ετών), με ελάχιστα λειτουργικά έξοδα, συνδυάζοντας πολλές διαφορετικές πηγές ενέργειας, με δυνατότητες επέκτασης του συστήματος για κάλυψη μελλοντικών αναγκών, και πολλές άλλες δυνατότητες.

Μία πολύ σημαντική παράμετρος για την επιτυχία της εφαρμογής ενός συστήματος αυτόνομης ηλεκτροδότησης είναι η κατανόηση από τον χρήστη - ιδιοκτήτη του τρόπου λειτουργίας του, στον βαθμό που επηρεάζει τον σχεδιασμό και το τελικό κόστος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο